ข่าวประชาสัมพันธ์ 

8/2/2016 สกว.

 

        ประกาศ!!! สกว. ขอปิดระบบการ upload file ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง website นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

           หากหน่วยงานใดต้องการแก้ไข file ข้อมูล กรุณาส่ง file ไปยัง e-mail address: evaluation@trf.or.th  

 


  ดาวน์โหลดเอกสาร: การประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 25588

        กำหนดการประชุม   

        การบรรยายแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557   

        การบรรยายวิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557